Wycena Online usługi wykonania pomiarów ochronnych - elektrycznych

Po wypełnieniu formularza w pełni automatycznie-online otrzymają Państwo wstępną informację nt. szacunkowej ceny usługi.
Po przesłaniu zapytania nasz dział handlowy zaproponuje Państwu konkretną i indywidualnie przygotowaną ofertę. 

W przypadku niektórych - nietypowych zapytań konieczna może okazać się dodatkowa wizja lokalna.

 Z uwagi na indywidualnie ustalany rabat podane wartości o kwoty mają charakter informacyjny i szacunkowy i nie stanowią oferty. W celu dokładnego oszacowania kosztów prosimy o przesłania wypełnionego formularza zapytania ofertowego.


Typ pomiaru Cena Jm Ilość Wartość

Otrzymany rabat :

0

Łączna wartość netto :

0
Impedancja pętli zwarcia 7.00 zł / pkt. 0
Rezystancja izolacji 1f 9.00 zł / obw. 0
Rezystancja izolacji 3f 12.00 zł / obw. 0
Pomiar i badanie wyłączników różnicowoprądowych 30.00 zł / szt. 0
Pomiar rezystancji uziemień ochronnych 30.00 zł / szt. 0
Pomiar rezystancji uziemień odgromowych 60.00 zł / pkt. 0
Badanie ciągłości PE i małych rezystancji 10.00 zł / obw. 0
Pomiar natężenia i równomierności oświetlenia 10.00 zł / pkt. 0
Oględziny instalacji elektrycznej 4.00 zł / obw. 0
Aktualizacja dokumentacji - protokołu 15.00 zł / str. 0
Hotele, diety / dobo-osoba 90,00 zł /doba 0
Zryczałtowany dojazd w obie strony  2,50 zł / km 0 Rabat %

Cena za pomiary w budownictwie wielorodzinnym - dla wspólnot mieszkaniowych
lub obiektach użyteczności publicznej.


Miejsce wykonania pomiarów
dom mieszkalny/osiedle
obiekt użyteczności publicznej
sklep
zakład produkcyjny/fabryka/magazyn
obiekt biurowy
obiekt sakralny/zabytkowy
inny, nie sklasyfikowany:

Przyczyna pomiarów
badania okresowe
nowa instalacja
po modernizacji
po remoncie

Dodatki
Dodatkowe oczekiwania

Dodatkowe informacje